Anne-Marie – 'FRIENDS' (live at Capital's Summertime Ball 2018)

Subscribe:

Get involved with the UK’s No. 1 Hit Music Station!

Subscribe:
Instagram:
Facebook:
Twitter:

46 COMMENTS

  1. Fhhdjsydutsutwjdgxxuyehyzujdjjxfxjshsjxgdjetsjgxtwjtdjysywrdtjegxgejyrxgrhgfrttdytehgxhxgxgxhnhxgxjhxhjkjxgzghxhxhxhxhhxhxhxhhxhdhhxhhxhxugxhyhdjdjxjv xydhxh🥳🥳🥰🥰🥰